Spanieldag/nakomelingekeuring
Nakomelingendag 24 september 2007

Spanieldag/nakomelingekeuring. 

Dit werd de nakomelingen keuring samen met de Spanieldag gehouden en wel op 24 september 2006 bij de Bergsche Plassen in Bergschenhoek. Het was een uitzonderlijke mooie zonnige dag, met veel bezoekers en een prima sfeer. Er was naast de nakomelingenkeuring nog een tal van andere activiteiten, zie hier voor www.spanielclub.nl bij Spanieldag.

 Voor de nakomelingen keuringen waren de nakomelingen uitgenodigd van:

Boots en Cashmyr, waren er 3 nakomelingen van de 4 aanwezig; Brat van Rudi en Angelique, Guusje van Bert en Ingret en Shadow van ons zelf. Bodi was afwezig. Boots en Lotte, waren er 2 van de 5 nakomelingen aanwezig; Floor van Yvette en Jan en Lyana van Robert en Ingrid, afwezig waren Floor, Lotte en Desi.

 Keurmeester A. Bennink-Smies heeft alle hondjes apart gekeurd en ook vergeleken met de ouders en de eigenaren haar bevindingen ervan verteld.

Keurmeester mevrouw A. Bennink-Smies en Astrid Verweij druk doende met de benodigde formulieren die allemaal ingevuld moesten worden.

Lies met Boots, Angelique met Brat, Ingret met Shadow, Bert met Guusje, Astrid met Cashmyr.

Brat wordt gekeurd.

Guusje op tafel om gekeurd te worden.

Shadow staat muisstil.

Bert showt Guusje, zij is een en al aandacht.

Lies met Boots, Yvette met Floor, Ingrid met Lyana, Astrid met Lotte.

Floor wordt gekeurd, ze vindt alles goed wat de keurmeester doet.

De keurmeester en Ingrid met Lyana.

Yvette showt Floor, zij heeft alle aandacht voor Yvette. En dat is ook niet vreemd .. Yvette had een stukje kaas in haar handen.

Lyana houdt Ingrid goed in de gaten en luistert naar wat Ingrid tegen haar zegt.

Yvette en Ingrid wachten wat er gaat gebeuren.

terug naar boven

Klik voor homepage